Praktische informatie

Locatie

Ik hou praktijk in het gebouw van Talentencentrum Zuidwest Nederland, Sportpark Vierhoeven, Nispenseweg 3, 4707 RA Roosendaal.

Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. Vanaf de parkeerplaats loopt u langs de trainingsvelden naar het hoofdgebouw waar u eventueel kunt wachten. Ik haal u op om naar mijn kantoor op de eerste verdieping te gaan. Als dit niet mogelijk is omdat u niet goed kunt lopen of beweegt via een rolstoel zoeken we op de begane grond een rustige ruimte.

Met het OV neemt u de bus lijn 3 naar halte Benedendonk. Vanaf hier is het 600m lopen. 

Buiten kantooruren is het ook mogelijk een online afspraak te maken. U krijgt een link van Microsoft Teams die u alleen hoeft aan te klikken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als professional ben ik verplicht deze meldcode te gebruiken. Zie ook signalenkaart.

Beroepsvereniging

Ik ben als Registercounsellor ABvC® aangesloten bij de ABvC en als psycholoog MSc lid van het NIP .

Kwaliteitsregister

Ook ben ik in het bezit van een licentie bij de overkoepelende organisatie RBCZ

Als Registertherapeut BCZ ben ik onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

Vergoedingen

Mijn hulpverlening als registercounsellor, registertherapeut en basispsycholoog, aangesloten bij de ABvC én RBCZ, wordt meestal vergoed vanuit psychosociale therapie. Sommige verzekeraars vergoeden een deel van psychosociale hulpverlening via het aanvullend pakket. Check bij uw verzekering of via de volgende lijsten of een vergoeding mogelijk is: Zorgwijzer Psychosociale Therapie, of rechtstreeks bij de ABvC. Ga direct naar vergoedingen psychosociale therapie. Voor vergoedingen voor counselling kijk op Zorgwijzer Counseling. Het eigen risico van uw verzekering is niet van toepassing.

De AGB-codes voor deze eventuele vergoedingen staan op mijn facturen of zijn op verzoek op te vragen

Geschillen

In navolging van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg ben ik bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie aangesloten: SCAG. Klik hier voor meer informatie over deze geschillencommissie.