En het rad van het jaar blijft draaien

SURREALISTISCH PAD NAAR BURNOUT Als een extraterrestrisch wezen hield ik stand boven de eeuwig bevroren grond. Anticipeerde op de dooi van de bovenlaag en verwonderde me telkens weer over dappere kiemen die zich groen en glanzend niets van het zompige moeras aantrokken. Soms was er tijdens zo’n smeltperiode zelfs ruimte om mijn wortels los te […]